Mình dùng win 10, đã đăng nhập vào garena nhưng khi ấn vào mạng Lan để kết nối vào room lại không được.
Ai biết lỗi gì chỉ dùm với [IMG]images/icon2009//khocrong.gif[/IMG]