Giải hoãn sang tuần sau rồi à các bác? Thấy thông báo 9h đánh mà giờ hơn 10h rồi vẫn chưa thấy bắt đầu! [IMG]images/icon2013/oh.png[/IMG]