cái này h mình mới biết..xa d đ 1 thời gain có nhiều cái bỏ lại quá