Thay mặt BTC Giải Solo Random AOEVN 2014 tôi xin đưa ra thông báo cuối cùng về vụ việc của game thủ Tài Còi. Tôi khẳng định sự gian lận là 100%. Tôi không phải dựa vào suy nghĩ cá nhân để đưa ra thông báo trước đó. Dựa trên thông báo của tổ trọng tài, sự khẳng định của game thủ Nguyễn Tiến Lâm, đoạn chat của Tài Còi với game thủ Lâm giả mà KTV AOEVIET đọc được, cũng như tối qua khi liên hoan sau giải các game thủ hay chơi ở quán 164 như Vô Thường, Trang Xjnh( HÀ Tĩnh).... và cả 2 ông chủ của quán 164 ( A Sun và a Dũng) cũng đã khẳng định điều đó với tôi. Tôi sẽ không rút quyết định của mình ở thông báo trước đó. Mọi trách nhiệm nếu tôi sai tôi xin nhận hết. Nếu game thủ Tài Còi có khiếu nại thì có thể liên hệ với BĐH diễn đàn ***************.
Thân!