Khi người Mua
Không muốn đưa tiền mệnh giá lớn
Tránh tiếp xúc với tiền mặt
Cần ứng tiền để TIÊU TRƯỚC TRẢ SAU

💁🏻‍♂️ Khi người Bán
Không đủ tiền lẻ trả lại
Hạn chế lưu giữ và luân chuyển tiền mặt
Cần tối ưu doanh thu từng đồng

Với Fiin Credit:
✔️ MIỄN hoàn toàn lãi phí Ứng tiền tiêu dùng tối đa 45 ngày

✔️ Chỉ cần sở hữu 01 tài khoản Fiin được cấp hạn mức vay, khách hàng đã có thể tận hưởng ngay FiinCredit: https://fiin.vn/ung-tien-tieu-dung/