1. Sự xuất hiện đầu tiên của công nghệ chuỗi khối

Công nghệ chuỗi khối (Blockchain) được phát minh và thiết kế trước hết bởi Satoshi Nakamoto vào năm 2008 khi mà đồng bạc Bitcoin được Satoshi giới thiệu ra thế giới. Tại thời khắc đó, người ta chỉ biết đến Bitcoin, và công nghệ đứng sau nó thì chưa có tiếng vang như thời điểm hiện nay. Nhưng từ 2008 đến nay, Blockchain đã được phát triển và cải tiến trở nên một trong những công nghệ đột phá lớn nhất với tiềm năng ảnh hưởng rộng lớn tới mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực từ tài chính đế sản xuất kinh dinh và thậm chí là cả ngành giáo dục.

Đánh giá dự án ElgalCoin

2. Cơ chế hoạt động

Công nghệ chuỗi khối Blockchain là một cuốn sổ cái ghi chép và lưu trữ thông tin các giao tế. Blockchain, có thể nói đây là một cơ sở dữ liệu được tổ chức thành kết liên dạng chuỗi của các khối thông tin (block), cho phép phát triển và mở mang theo thời gian, tức thị bất cứ khi nào có những dữ liệu mới thì sẽ hình thành thêm các khối mới.

Khi nhắc đến Blockchain, người ta nghĩ ngay đến các giao tế. Theo phương pháp truyền thống, những giao tiếp sẽ được lưu trữ trong những sổ cái; những sổ cái này được khóa lại và cô lập nhằm đảm bảo tính chuẩn xác và tính bất khả xâm phạm của chúng. Khi hoạt động các giao dịch, mỗi cơ quan, đơn vị phải duy trì những bản ghi (record) riêng để xác minh thông báo độc lập. Ngược với kiểu truyền thông này, blockchain cũng là một sổ cái, tuy nhiên điểm dị biệt là sự tin tức được tích hợp; hay nói cách khác Blockchain là một cuốn sổ cái đồng thuận phân tán, được san sớt và đáng tin tưởng.#; do đó nó hình thành một sổ cái kỹ thuật số mang tính tin tưởng cao, trong đó ghi lại các giao thiệp, đặc biệt sổ cái này được duy trì trong và giữa những người dự mang lưới. Khác với phương pháp truyền thống là có nhiều sổ cái độc lập và cô lập, thì đối với Blockchain, một bản ghi độc nhất được chia sẻ đến mỗi bên dự giao tiếp. Mỗi giao tiếp đã xảy ra hoặc đang chờ xử lý sẽ được nhóm lại và lưu trữ trong một cấu trúc một mực được gọi là khối (Block). phê chuẩn giao thức đồng thuận, khi mỗi khối được công nhận là đúng và có độ tin cẩn, thì khối đó sẽ được liên kết vào chuỗi (Chain) và được gửi tới các bản sao (Copy) của sổ cái được phân tán và lưu trữ bởi mỗi thành viên tham dự mạng lưới.

Khi mỗi khối được tải vào sổ cái, nó được kết liên đến khối trước bằng cách dùng những mã băm (hash) ứng của chúng. Điều này tạo thành một bản ghi hoàn toàn có thể theo dõi và không thể mạo trong chuỗi khối.

Trong mỗi khối Block chứa những thông tin gì?

Về căn bản mỗi khối chứa những thông báo chính sau:

+ Dữ liệu (data). Dữ liệu trong mỗi khối phụ thuộc vào loại blockchain, tỉ dụ blockchain của bitcoin chứa thông báo về các giao tiếp như thông báo người gửi, người nhận tiền và số bitcoin được giao dịch; blockchain về bảo hiểm y tế sẽ lưu trữ các thông tin về đối tượng được hưởng bảo hiểm, lịch sử sức khỏe của đối tượng đó, …+ Mỗi khối có một mã băm (Hash) để nhận dạng một khối và các dữ liệu trong đó. Mã này là độc nhất, nó rưa rứa như dấu vân tay. Bất kỳ sự thay đổi nào trong khối thì mã băm cũng sẽ thay đổi.

+ Mã băm đối chiếu (chính là mã của khối phía trước – Hash of previous block) sẽ tạo thành chuỗi. Bất cứ sự đổi thay một khối sẽ khiến các khối tiếp theo không phù hợp.

Nhìn hình dưới đây để hiểu rõ hơn về việc liên kết giữa các khối Block:Từ bất kỳ một khối, ta có thể truy cập quờ các khối trước đó và các khối tiếp theo trong chuỗi liên kết. thành thử, cơ sở dữ liệu trong blockchain lưu trữ lịch sử đẩy đủ và không thể xóa của thảy các giao tiếp được thực hành từ lần trước tiên.

Cơ chế chống sự đổi thay của Blockchain


Để rõ hơn, chúng ta nhìn vào hình ảnh trên. Khối 1 là khối khởi điểm, khi thay đổi thông báo khối thứ 2 thì khối thứ 3 và các khối tiếp theo đó sẽ không còn hiệp nữa hay nói cách khác là các mối liên kết bằng mã băm đối chiếu sẽ bị sai. Trên hình ảnh, khối thứ 2 bị thay đổi thông tin, mã băm của khối sẽ thay đổi theo (mã băm khối 2 từ 6BQ1 chuyển thành H62Y), như vậy mối kết liên giữa khối 2 và khối 3 bằng mã băm 6BQ1 không cân xứng nữa.

Với thiết kế này, Blockchain giúp chống lại việc thay đổi của dữ liệu. Về nguyên tắc, một khi dữ liệu đã được ghi vào Blockchain thì sẽ không có cách nào đổi thay được dữ liệu đó.

Tuy nhiên, trong thế giới đương đại và sáng dạ hiện thời, sử dụng những đoạn mã băm không thôi là chưa đủ để ngăn chặn những sự đổi thay, sự mạo. thực tại, có hàng trăm, hàng nghìn chiếc máy tính với cấu hình ‘khủng’ có thể tính hạnh hàng trăm nghìn các mã băm trên một giây; tức thị khi một khối bị đổi thay dữ liệu, tức mã băm của khối sẽ thay đổi, các máy tính can thiệp vào quá trình thay đổi, mạo đó sẽ tính toán lại vơ các mã băm của các khối tiếp theo sao cho hạp và liên kết với các khối trước đó và kết quả là sổ cái Blockchain bị đổi thay mạo hoàn toàn. Để giảm thiểu vấn đề này, Blockchain đã được trang bị thêm dụng cụ đó là thuật toán đồng thuận, trong đó có 02 loại thuật toán đồng thuận được triển khai phổ thông: Thuật toán chứng cứ công việc (PoW) và thuật toán bằng cớ cổ phần (PoS).

- Thuật toán chứng cứ công việc (Proof of work hay viết tắt là PoW): Cơ chế của PoW là làm chậm lại quá trình hình thành những khối Block mới; thí dụ trong trường hợp Bitcoin, để tính hạnh chứng cớ công việc theo yêu cầu thì mất khoảng 10 phút, sau đó mới có một khối mới được hình thành vào chuỗi. Với cơ chế PoW này, việc mạo hình như là không thể, vì khi thay đổi dữ liệu của một khối, người can thiệp giả mạo sẽ phải tính nết lại tất thảy bằng chứng công việc của những khối tiếp theo; như vậy chúng ta hãy hình dùng xem, mỗi khối để tính toán lại mất tối thiểu 10 phút, với hàng trăm, hàng nghìn khối thì thời kì sẽ nhiều như thế nào.

- Thuật toán bằng chứng cổ phần (Proof of Stake hay viết tắt là PoS): ngược lại với PoW, thuật toán PoS là cách khác để xác minh các giao tiếp. Với PoS, người tạo ra khối mới sẽ được lựa chọn một cách ngẫu nhiên, dựa trên giá trị cổ phẩn (hay còn gọi là stake) của họ có. Người này có nghĩa vụ công nhận tính hợp lệ của các khối mới. Để trở thành một người công nhận, thì người này phải đặt cọc một khoản tiền nhất thiết (đó là stake, và khoản tiền này sẽ bị mất nếu người này thực hiện xác nhận một giao du gian lậu) và người công nhận chỉ được vỡ hoang. Khi công nhận được một khối thành công, người xác nhận sẽ nhận được phần thưởng là khoản tiền phí can hệ của các giao dịch ứng trong khối đó. Nếu người này không muốn tiếp chuyện làm người công nhận, sau một khoảng thời gian khăng khăng để xác thực người này không thực hành bất kỳ một công nhận giả mạo nào, thì cổ phẩn và tiền kiếm được của họ sẽ được hoàn lại. Như vậy, sẽ rất mất thời kì và tiền để thực hiện một công nhận một khối block giả.

Ngoài ra, Blockchain còn tự bảo đảm tính không thể đổi thay bằng cách dùng mạng phân tán hay còn gọi là mạng ngang hàng P2P (quyền lực được phân tán, dân chủ; người dự các điểm trong mạng đều có quyền lực như nhau). Nếu một người tham dự mạng lưới này, họ sẽ nhận được một bản sao đầy đủ của sổ cái Blockchain. Khi một khối dữ liệu mới được tạo ra, thì dữ liệu của khối này sẽ được gửi đến tất những người tham dự màng lưới đó, và mỗi người tham gia sẽ có bổn phận xác nhận rằng không có bất kỳ sự đổi thay, hay mạo nào xảy ra cả, đó chính là cơ chế đồng thuận như đã nhắc ở phía trên. Với bất kỳ sự mạo xảy ra được phải có được sự đồng thuận của trên 50% những người dự màng lưới và điều này tuồng như là chẳng thể xảy ra.

Tuy nhiên, chính vì blockchain dùng mạng P2P để xử lý dữ liệu, thành ra quá trình xử lý trên blockchain sẽ chậm hơn quy trình xử lý tụ họp. Khi xử lý một giao tế, một blockchain phải xử lý dữ liệu như một quy trình hội tụ, nhưng phải thực hiện thêm 2 bước chính để xác minh giao du, đó là công nhận chữ ký số và cơ chế đồng thuận. Đây cũng chính là hạn chế lớn nhất của Blockchain.

3. Đặc tính của Blockchain

Với cơ chế hoạt động như đã nêu trên, Blockchain có những đặc tính như có thể tóm tắt ngắn gọn như sau:

Một màng lưới minh bạch: Blockchain đảm bảo tính minh bạch trong giao tế thông qua chuỗi mật mã tinh vi tốt hơn là duyệt việc tin vào những công ty tài chính hay bất kỳ một bên thứ ba để nhận diện danh tính của mọi người và bảo đảm quyền tây riêng của người tham dự giao tế. Lần đầu tiên trong lịch sử, chúng ta có một nền tảng bảo đảm uy tín trong giao thương và thông báo luôn được ghi nhận bất kể động thái nào của bên đối tác dự giao thương.

Quyền lực được phân phối: Blockchain phân phối quyền lực thông qua một màng lưới ngang hàng, không có bất kỳ điểm kiểm soát nào. Không một tổ chức nào có thể đơn phương tắt hệ thống giao tiếp. Kể cả khi một tổ chức nào đó tham dự hệ thống bị loại bỏ thì hệ thống vẫn tồn tại.

Thông tin chi tiết về ElgalCoin Token

Tính bảo mật: Các tiêu chuẩn an toàn được nhúng trong toàn mạng mà không có bất kỳ điểm chịu lỗi nào sẽ cung cấp không chỉ khả năng bảo mật mà còn cả tính xác thực. Bất cứ ai tham gia vào mạng lưới đều phải sử dụng các chương trình đã mã hóa và cho phép người tham gia luận bàn thông báo một cách riêng tư và được đảm bảo bí ẩn của riêng họ.

Quyền sở hữu: Kết hợp với hạ tầng khóa công khai, blockchain không chỉ ngăn chặn việc lặp chi mà còn khẳng định quyền sở hữu của mỗi sản phẩm (ví dụ tiền mã hóa) được lưu thông, cũng như bảo đảm mỗi giao tế là bất biến và không thể hủy bỏ. Nói cách khác, chúng ta không thể giao tiếp những gì không phải là của mình trên blockchain, từ bất động sản, tài sản trí tuệ, hay các quyền nhân thân. Chúng ta cũng chẳng thể giao thiệp những thứ không được ủy quyền với vai trò là người đại diện, như trạng sư hoặc giám đốc công ty. Chúng ta không thể hạn chế được các quyền con người về tự do ngôn luận, họp hành và đạo.

Hợp đồng sáng dạ (Smart Contract): Đây là một thuật ngữ biểu thị khả năng tự động tạo ra các điều kiện và tiến hành các thỏa thuận của hệ thống máy tính bằng cách dùng công nghệ Blockchain. bít tất quá trình hoạt động của Smart Contract đều được thực thi một cách tự động và không có bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài. Có thể nói hợp đồng thông minh là sự tiến hóa của blockchain.

4. Tiềm năng phát triển và vận dụng của Blockchain

hiện thời, một số nhà nước đang rất quan hoài đến công nghệ Blockchain và ban hành nhiều chính sách can dự tạo môi trường xúc tiến, phát triển công nghệ mới này. Nhiều cơ quan quốc gia trên thế giới đã có kế hoạch đầu tư vào blockchain để quản lý các giao tế tài chính, tài sản, hiệp đồng và việc tuân thủ luật pháp của các tổ chức trong những năm tới. ví dụ, tại quốc gia Georgia, cơ quan quản lý đất đai nhà nước đã chuyển việc đăng ký quyền sở hữu đất sang blockchain và hệ thống này hiện đang xử lý 160.000 hồ sơ (theo Economist); tại Estonia, chính phủ đã ứng dụng công nghệ blockchain để bảo mật hồ sơ y tế và quản lý cơ sở dữ liệu của chính phủ; tại Nga, nhà băng quốc gia Sberbank của nước này đã ban bố rằng họ đang cộng tác với Cơ quan chống độc quyền Liên bang Nga (FAS) để thực hành chuyển giao tài liệu và lưu trữ ưng chuẩn blockchain; …Tại Việt Nam, việc sớm nghiên cứu và vận dụng công nghệ này cũng sẽ là cơ hội để Việt Nam chủ động bắt nhịp với sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu. Hiện công ty cổ phần MISA đã có giải pháp hóa đơn điện tử áp dụng thành công blockchain.

Với tiềm năng to lớn của Blockchain, nhiều khả năng trong mai sau gần những ứng dụng kỹ thuật này sẽ làm biến đổi đáng kể cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, việc vận dụng công nghệ Blockchain cũng cần được các nhà quản lý giám sát và điều tiết một cách hiệp nhằm tuân theo đúng quy định của pháp luật. Trong số các nguy cơ và thách thức mà blockchain đang đối mặt, khi muốn vận dụng blockchain, các cơ quan, đơn vị, quốc gia hay tư nhân cần trang bị cho mình kiến thức, bản lĩnh, và nhân công sẵn sàng đối mặt với sự phát triển của nền kinh tế, tài chính và công nghệ trong một tương lai không xa.